W naszym zakładzie produkcyjnym, na wstępnym etapie budowy, lub na zamówienie, przygotowujemy potrzebne zestawy konstrukcji stalowych. Wytwarzamy także kratownice na zamówienie. Są to bazowe elementy konstrukcyjne za stali, używane do wznoszenia budynków zaprojektowanych w oparciu o szkielet stalowy. W szczególności w stalowych konstrukcjach dachowych, ale także jako dźwigary, słupy, wieże i maszty.

Lite profile konstrukcyjne, dostarczane przez huty i zakłady metalowe, walcownie, takie jak kątowniki, teowniki, ceowniki, blachy, pręty, rury, nie są wystarczające do zrealizowania słupów szkieletu budynku, dźwigarów lub przęseł. Od wielu dziesięcioleci w zaawansowanych konstrukcjach używane są tzw. kratownice.

Od wielu lat budownictwie, a w szczególności w budowie hal stalowych, poszukiwane są rozwiązania konstrukcyjne, które mogą zastąpić ciężkie i kosztowne elementy hutnicze takie jak teowniki bądź ceowniki o dużych przekrojach. Elementy konstrukcji nośnych, podtrzymujących dach, tworzące szkielet konstrukcji stalowych. Dlatego używane są w tym przypadku kratownice. Te sztywne konstrukcje stalowe, mające postać kraty, są używane już od wieków, a szczególne znaczenie uzyskały w czasach budownictwa ze stali. Kratownica jest zazwyczaj zbudowana z prętów stalowych pospawanych w węzłach przegubowych, w których przyłożone są główne obciążenia mechaniczne. Klasyfikuje się, dwa główne rodzaje kratownic dachowych: kratownice płaskie i kratownice przestrzenne.

Kratownice płaskie przenoszą tylko obciążenia działające w jednej płaszczyźnie. Tego typu prefabrykaty są stosowane jako elementy konstrukcyjne dachów, jako stalowe belki i podciągi, dźwigary stalowe, płatwie dachowe ze stali. Kratownica, w której pręty nie leżą w jednej płaszczyźnie, to kratownica przestrzenna. Wyróżniamy cztery główne elementy kratownicy: pas górny, pas dolny, słupki pionowe i ukośne krzyżulce.

Rodzaje produkowanych kratownic:

 • kratownice przestrzenne 3D;
 • kratownice z rur okrągłych;
 • kratownice z rur prostokątnych lub kwadratowych;
 • kratownice z profili standardowych.

Przykładowa charakterystyka konstrukcyjna:
Zakres rozpiętości:
Od 3 m do 18 m. Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego połączenia śrubowego (styk
montażowy), celem uniknięcia transportu ponadgabarytowego.

Tolerancje wymiarów według: EN 1090-2 zał. D2,
Gatunek stali: S235JR; S235J0; S235J2; S375JR; S275J0; S275J2; S355JR; S355J0; S355J2, wg
10025-2 lub do uzgodnienia

Zabezpieczenie antykorozyjne: malowane wg EN ISO 12944 lub cynkowanie ogniowe
Zabezpieczenie ogniochronne: maksymalnie do klasy R120

Techniczne warunki wykonania:

 • możliwość wykonania z dokładnością cięcia do 0,5 mm;
 • wypalanie dowolnego kształtu, zminimalizowanie szerokości cięcia do 2 mm oraz
 • możliwość zastosowania długich odcinków blach nawet ponad 6 metrów długości na etapie
 • wypalania, co umożliwia cięcie bardziej skomplikowanych wzorów lub drobniejszych
 • elementów na jednym arkuszu blachy, bez konieczności spawania ich z kilku elementów
 • wyciętych z różnych arkuszy;
 • precyzyjne cięcie do wymaganych długości oraz kąta za pomocą specjalistycznej piły –
 • brzegi ciętych elementów są od razu właściwie, precyzyjnie obrobione (bez odchyłki od
 • płaszczyzny elementów, bez nierówności i niebezpiecznych dla montażystów zadziorów) i
 • nie wymagają dodatkowej usługi szlifowania;

Badania jakości spoin i złączy spawanych z pomocą profesjonalnego i precyzyjnego sprzętu do badań MT i UT;
Gwarancja wysokiej jakości dzięki możliwości pełnego nadzoru nad całym procesem piaskowania i malowania konstrukcji elementów dzięki własnej komorze śrutowniczej i malarni.

Wykonanie: Wykonanie zgodnie z dokumentacją oraz EN 1090-2:2018, klasa wykonania EXC3.