W ramach generalnego wykonawstwa budowy hal, w szeregu produkcyjnym, realizujemy prefabrykacje konstrukcji stalowych. Wytwarzamy także blachownice na zamówienie. Jest to proces wytwarzania elementów konstrukcyjnych za stali, które używane są do wzniesienia budynków zaprojektowanych w oparciu o szkielet stalowy.

Lite profile konstrukcyjne, dostarczane przez huty i zakłady metalowe, walcownie, takie jak kątowniki, teowniki, ceowniki, blachy, nie są wystarczające do zrealizowania słupów szkieletu budynku, dźwigarów lub przęseł. Od wielu dziesięcioleci w zaawansowanych konstrukcjach używane są tzw. blachownice.

W procesie produkcji tych elementów obowiazuje norma zharmonizowana EN 1090-1:2009+A1:2011
Opis produktu:
Produkcja blachownic opiera się na optymalizacji w procesie projektowania pod względem zużycia
stali, a także pod względem wymiarów przekrojów, ale również skokowego rozkładu tych
przekrojów na długości belki oraz rodzaju materiału

Rodzaje produkowanych blachownic:

  • ƒ blachownice do zespolenia z płytą żelbetową;
  • ƒ blachownice otworowane w środniku (ażurowa);
  • ƒ blachownice o zmiennej wysokości przekroju;
  • ƒ blachownice podsuwnicowe.

Przykładowa charakterystyka konstrukcyjna:
Zakres rozpiętości:
Od 3 m do 18 m. Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego połączenia śrubowego (styk
montażowy), celem uniknięcia transportu ponadgabarytowego.

Tolerancje wymiarów według: EN 1090-2 zał. D2,
Gatunek stali: S235JR; S235J0; S235J2; S375JR; S275J0; S275J2; S355JR; S355J0; S355J2, wg
10025-2 lub do uzgodnienia
Zabezpieczenie antykorozyjne: malowane wg EN ISO 12944 lub cynkowanie ogniowe
Zabezpieczenie ogniochronne: maksymalnie do klasy R120

Techniczne warunki wykonania:
możliwość wykonania z dokładnością cięcia do 0,5 mm;
wypalanie dowolnego kształtu, zminimalizowanie szerokości cięcia do 2 mm oraz
możliwość zastosowania długich odcinków blach nawet ponad 6 metrów długości na etapie
wypalania, co umożliwia cięcie bardziej skomplikowanych wzorów lub drobniejszych
elementów na jednym arkuszu blachy, bez konieczności spawania ich z kilku elementów
wyciętych z różnych arkuszy;
precyzyjne cięcie do wymaganych długości oraz kąta za pomocą specjalistycznej piły –
brzegi ciętych elementów są od razu właściwie, precyzyjnie obrobione (bez odchyłki od
płaszczyzny elementów, bez nierówności i niebezpiecznych dla montażystów zadziorów) i
nie wymagają dodatkowej usługi szlifowania;
ƒ

Badania jakości spoin i złączy spawanych z pomocą profesjonalnego i precyzyjnego sprzętu
do badań MT i UT;
Gwarancja wysokiej jakości dzięki możliwości pełnego nadzoru nad całym procesem piaskowania i malowania elementów dzięki własnej komorze śrutowniczej i malarni.

Wykonanie: Wykonanie zgodnie z dokumentacją oraz EN 1090-2:2018, klasa wykonania EXC3.

Blachownice czyli szereg połączonych ze sobą… arkuszy blach, który w konstrukcjach stalowych z powodzeniem zastępują lite elementy takie jak teowniki i dwuteowniki. Stosowane są… już od bardzo dawna na początku w zastępstwie litych elementów konstrukcyjnych dla uzyskania wymaganej wytrzymałości, jako wiązary, dźwigary lub całe prząsła. Zastosowanie w projektowaniu konstrukcji hal stalowych produkcji elementów do budowy mostów, znaczą…co rozszerza spektrum zastosowań przez zwiększenie liczby możliwych elementów z jakich taka konstrukcja może sią™ składać. Już od dawien dawna blachownice są… stosowane w budowie mostów oraz przęseł podtrzymujących dachy tarasy lub platformy.

Elementy do budowy dźwigarów, przęseł pospawane lub nitowane z arkuszy blach ( wycietych plazmowo metodą wypalania )

Blachownice są niezbędne do budowy wytrzymałych elementów nośnych.

Stosowane w konstrukcjach przęseł, podtrzymujących zadaszenia hal przemysłowych, w kolejnictwie do utrzymania konstrukcji trakcji zasilania, w słupach energetycznych, w mostach tzw. blachownicowych, w konstrukcjach użytkowych np. suwnicach, w przemyśle stoczniowym.

Produkowane z blach stalowych o różnej grubości i wytrzymałości.

Nie ma lepszego sposobu na efektywne wzmacnianie konstrukcji niż użycie blachownic. Zwłaszcza jeśli chodzi o duże i nietypowe przekroje profili nośnych, wykonane z blachownic są nie do zastąpienia przez spawane z litych profili ( są tańsze i lżejsze niż wspomniane profile gotowe). Z punktu widzenia projektu i zastosowań, otrzymane elementy mają dużo większą wytrzymałość przy zmniejszeniu ciężaru.